Velkommen
 Information in English
 GRESSDOKTOREN
 Match- og treningsbaner, nærmiljøanlegg
 -Nyanlegg
 -Rehabilitering, Oppgradering
 -Langtidsvirkninger
 -Brukstid
 -Referanser og erfaringer golf og fotball
 -Norske og internasjonale prøver
 Hvorfor virker TILCO-alginatene så godt?
 Kunstgress-CO2 - global oppvarming
 Kostnader, match- og treningsbaner
 Golfbaner
 IBERIA SKOGSNEGLEN
 Vegetasjonsetabl./ Erosjonssikring
 Frilusftsområder/ Parkanlegg, plener
 Sopp, sykdommer og insektsangrep
 Produktinformasjon
 -Driftsmidler
 -Sprøytesåing
 -Tresanering
 -Bladverk
 -Grøntanlegg, hage/landbruk
 Garantier
 Kontakt NORALGIN 

Hage og Landbruk

Noen kommentarer om sopp, sykdommer, immunforsvar

Dårlige vekstforhold, kompresjon, mangel på biologisk liv, miljøpåvirkninger, feil pH o.l. fører til svake planter som er utsatt for angrep av insekter, sopp og sykdommer.

TILCO-produktene virker indirekte slik at plantene blir robuste og sunne og derved blir i stand til å motstå angrep fra sopp, insekter og skadedyr.De blir også istand til å motstå stress som følge av hard bruk, frost, varme, kulde og fordampning. De får et kraftig immunsystem som er i stand til å motstå de fleste sykdomsangrep, på samme måte som et sunt og kraftig menneske er det.

TILCO-produktene virker helhetlig. Selv om noen av enkeltfaktorene har blitt isolert og gitt spesifikke betegnelser; f.eks. Beta 1.3-Glucan mot sopp, gibberelin for økt rotvekst, er det fremdeles mange faktorer vitenskapen enda ikke har klart å spesifisere. Når man skal finne ut om det er ”biomolekyl X som virker mot sopp Y”, så er dette en meget vanskelig oppgave å påta seg. Den vanlige, konvensjonelle vitenskaplige metode fungerer ikke tilfredsstillende her.

Effekten mot sopp og sykdommer er generell, og kan konstateres på vinmarkene i Frankrike, på jordbær i Tyskland, på golf- og fotballbaner i Skandinavia og på Kontinentet, på dvergbjørk på Finnmarksvidda for å nevne noen. Det har vært drevet omfattende internasjonal forskning omkring alginatenes virkninger på jord og planter. Resultatene er meget interessante, og listen nedenfor refererer til noen av disse rapportene.

Beta 1.3-Glucan mot sopp/rust på korn Frankrike -98
Virkning mot Fusarium Tyskland -98
Virkning mot epleskurv Tyskland -92
Virkning på lagringsevnen Tyskland -66
Virkning mot sopp, skadedyr og pærebrann Tyskland -93
Bedre jordkvalitet, beskytter mot frost og tørke Tyskland -89
Økt motstandskraft mot frost, sykdommer, insekter, sopp større avlinger, bedre lagringsevne, bedre jordstruktur, gunstig virkning på kalkrik jord England -68
Mindre fordamping og uttørring, større avlinger Kypros -87
Økt avling, motstand mot frost, økt klorofyllinhold, bedre lagringsevne England -84
Cytokininaktivitet i sjøtangekstrakt fører bl.a. til større avlinger, høyere proteininnhold, bedre lagrings evne England               -77
Kunstgjødsel og bruk av pesticider har ført til dårligere vinkvalitet. PhytokinAmin bedret kvaliteten Frankrike  -88
Bekjempelse av gråskimmel på jordbær, bedre kvalitet, større avling Tyskland -86
Økt avling (også på epler), bedre motstand mot frost, sopp og insekter. Økt opptak av organiske stoffer fra jorden England -71
Vindyrking, økt sukkerinnhold Italia -91
Appelsiner, klar økning i fruktstørrelse, mindre antall med rynker og klumper på skinnet Kypros -89
PhytokinAmins innflytelse på fordampningsrate, klorofyllinnhold og sukkeinnhold på epler, roer og druer. Tyskland  -88
Bruk av tang i planteproduksjon. Virkninger mot angrep av skadedyr, sopp og sykdommer. Norge  -96
Svært gode resultater ved bruk av TILCO-produkter mot Fusarium på golfbaner Tyskland -98
Sjøtangprodukter øker plantenes motstand mot f.eks. nematoder, meldugg, gråskimmel, bladlus og midd Norge -96
Tilførsel av gjødsel basert på alginater øker plantenes sunnhet og helse, og gjør dem resistente mot sykdom Norge -96
På idrettsplasser med gressdekke må man benytte seg av alle muligheter som kan føre til at den naturlige motstands kraft mot angrep fra sop, parasitter og insekter blir forbedret Gross&Gold -67
Også andre rotpatogener som f.eks. Curulia hamosa, Fusarium ssp og Rhizoctonia ssp blir trengt tilbake Huber&Wilhelm -88
3-årig forsøk med TILCO-produkter på idrettsplass med gresdekke. Ved avslutning av prosjektet var det eneste sporet av sykdom et lett og kortvarig tilvelle av Corticum Nederland -98
Så tidlig som i 1940 oppdaget vitenskapsmenn at tangekstrakt kunne kontrollere visse plantesykdommer påført av insekter USA -40
Gunstig virkning mot nematoder USA -85
Hemmer utvikling av meldugg USA -63
Hemmer rustangrep på hvete USA -61

Listen kan fortsette, men vi antar at de eksemplene vi har gitt ovenfor viser at sjøtangprodukter har en positiv innvirkning på plantene, og er effektive mot sopp, insekter og sykdommer generelt.

Her er noen bilder som viser hvordan dette virker i praksis.

Bilde 1. Jord:syk, rhododendron:syk


Bilde 2.

Behandling begynner i slutten av april. Produkt: RhodoAlgin. Mot slutten av mai begynner virkningene å vise seg.

 

 

 

 

Bilde 3.

Tidlig sommer, etter 2 gangers behandling er målet nådd. Planten er sunn.Dendramin

Planteforbedringsmiddel tilsatt organisk bundet NPK         
 Bladgjødsling        
Gir bedre smak, høyere sukkerinnhol
 d        
Øker klorofyllinnholdet
         
Beskytter mot sopp, sykdommer og insekter ved at immunforsvaret blir bedre
         
Gir bedre lagringsevne
 

Jordbær-algin

Et naturprodukt avstemt til blomst-, blad-, rot- og fruktutviklingen hos planten. Inneholder ikke nitrogenmengder som vil føre til utvanning av de andre næringsstoffene i plante og frukt. Beskytter mot sopp og sykdommer.

 

 

Rose-algin

Består vesentlig av humuskolloider i konsentrert form. Holder jordstrukturen luftig og god. Planten blir forsynt med naturlig antibiotika, vitaminer, phenolforbindelser, aminosyrer, polysakkarider m.m. fra Rose-Alginen, og beskyttes mot sykdommer, sopp og skadedyr ved at den blir tilført naturlige immunstoffer.

    Utskriftsvennlig versjon av denne artikkelenUtskrift