Velkommen
 Information in English
 GRESSDOKTOREN
 Match- og treningsbaner, nærmiljøanlegg
 -Nyanlegg
 -Rehabilitering, Oppgradering
 -Langtidsvirkninger
 -Brukstid
 -Referanser og erfaringer golf og fotball
 -Norske og internasjonale prøver
 Hvorfor virker TILCO-alginatene så godt?
 Kunstgress-CO2 - global oppvarming
 Kostnader, match- og treningsbaner
 Golfbaner
 IBERIA SKOGSNEGLEN
 Vegetasjonsetabl./ Erosjonssikring
 Frilusftsområder/ Parkanlegg, plener
 Sopp, sykdommer og insektsangrep
 Produktinformasjon
 -Driftsmidler
 -Sprøytesåing
 -Tresanering
 -Bladverk
 -Grøntanlegg, hage/landbruk
 Garantier
 Kontakt NORALGIN 

Produkter for grøntanlegg, hage og landskap

- Alginure Bodengranulat produkter

Anvendelse:
For bedre fruktbarhet i råjord. Motvirker strukturskader og tungmetallbindinger, retter opp kjemiproblemer, øker det biologiske livet i jorda og dybdesanering. For tung jord.

Erosjonsbeskyttelse langs vegskråninger, jernbaneskjæringer og skianlegg. Også til nyanlegg av idrettsplasser, golfbaner, plen og parkanlegg.

 

- Alginure Bodengranulat 1

Granulat, 25 kg sekker, 500 kg pr. palle

Jordforbedringsmiddel. Na-alginat. Et langtidsvirkende humuskonsentrat for helhetlig jordforbedring. Danner leire-humus-kompleks, forbedrer jordstrukturen og jordas evne til å husholde med vann luft, og næringsstoffer.

Bruksområder:
Før nyplanting, til beplantninger, gressplener, gressdekke på idrettsanlegg, ferdigplener, gamle plener og idrettsplasser, plantejord, torvblanding, plantefurer, planting av trær og busker, dybdestabilisering o.s.v.

Mengde:
100 g/m² 1.år ved nyanlegg
20-30 g/m² årlig vedlikehold

- Alginure Bodengranulat S

Granulat, 25 kg sekker, 500 kg pr. palle

Jordforbedringsmiddel. Na-alginat med næringshumus. Langtidsvirkende nærings-humuskonsentrat for helhetlig jordforbedring. Danner leire-humus-kompleks, forbedrer jordstrukturen og jordas evne til å husholde med vann, luft og næringsstoffer. Egnet for bruk i humusfattig jord.

Bruksomr: Som for Alginure Bodengranulat 1

Mengde: 150 g/m² 1.år ved nyanlegg
50-70 g/m² 2.år
20-30 g/m² årlig vedlikehold

- Alginure Bodengranulat Perfekt

Granulat, 25 kg sekker, 500 kg pr. palle

Jordforbedringsmiddel. K-alginat, tilsatt essensielle næringsstoffer og sporstoffelementer i en optimal sammensetning. Eventuelle mangelsymptomer som skyldes ett enkelt næringsstoff vil forhindres og planteveksten blir bedre. Egner seg svært godt i råjord hvor sammensetningen av de essensielle næringsstoffer ikke er kjent.

Bruksomr: som for Alginure Bodengranulat 1

Mengde: 100 g/m² 1.år ved nyanlegg
20-30 g/m² årlig vedlikehold


- Alginure Wurzel-Dip(rotdypp)

Flytende, 10 kg kanner, 600 kg pr. palle

Plantehjelpemiddel. Na-alginat. Polyuronid-oppløsning som rotaktivator. Gir kraftigere vekst av røttene på stiklinger og planter. Fører til lettere og raskere kontakt mellom røttene og den omliggende jorden, så veksten kommer hurtigere i gang. Stureperioden reduseres. Utvikling av beskyttende hinne som hindrer uttørring.

Bruksområder:
Trær, busker, stiklinger, klumpplanter, barrotsplanter, beplantning langs veier og gater, frukttrær og skogstrær.

Mengde:
- Dyppebad:
1 del Wurzel-Dip til 6 deler vann (1:6 deler)

- Jord som fylles tilbake i plantehullet:
1 del Wurzel-Dip til 100 deler vann (1:100 deler)
- Leirebad:
1 del Wurzel-Dip til 6 deler leirebad (1:6 deler)

Ved planting av småtrær uten rotklump langs veier og gater i rekker 10 l Wurzel-Dip eller 60 l oppløsning til:

- 4000 unge planter, størrelse 40/60, i bunter à 25 stk.
- 2000 busker, størrelse 60/120, 2.gangs planting.
- 1000 unge trær (ca. 2 år), størrelse 150/200, 3. Gangs planting.


NB! Klumpplanter dyppes 2/3 ned i blandingen. Dyppes hurtig!

- Rhododendron Alginat

Granulat, 25 kg sekker, 500 kg pr. palle

Jordforbedringsmiddel. Polyuronide og mineralske næringsstoffer (NPK), og en optimal sammensetning av sporstoffer. Fører til bedring av jordas evne til å husholde luft, vann og humus, og til bedring av pH-verdien.

Bruksområder:
Til stimulering og forbedring av blomstringsstart og vekst hos myrbedplanter som Rhododendron og Azaela.

Bruksmåte:
Strøs utover jorda. Arbeides lett inn i jorda hvis mulig.

Mengde:
Ved kronetversnitt på: 50 cm: 200 g pr. plante
100 cm: 500 g pr. plante
200 cm: 1000 g pr. plante

- Alginure 2000-S

Jordforbedringsmiddel. Produkt for sur og tungmetallbelastet jord, også under arktiske forhold. Ved svært lav pH og forurenset jord vil giftige stoffer ofte være tilgjengelige for planterøttene. Dette kan gi svært skadelige virkninger på plantene. Hvis pH-verdien i jorda økes, vil tungmetallene bindes og plantene får et mye sunnere miljø.

Mengde: 200-300 g/m² , avhengig av pH-verdi, jordart og humusinnhold i jorda.


- Alginure Kompostpulver

25 kg sekker, 500 kg pr. palle

Polyuronsyre. Lett strøbart universalprodukt som gir en bedre kvalitet
på komposten. Fremskynder forråtnelsesprosessen i komposten.Ferdig
kompost på 3-5 mnd istedet for de vanlige 24 mnd. Ferdig til bruk
som verdifull humus i hage, landbruk og gartnerier.

Bruksmåte:
Strø et lag kompostpulver for hvert lag med organisk materiale.

Mengde:
300-500 g/m³

- TILCO Humus-Pellets

25 kg sekker, 500 kg pr. palle

Jordforbedringsmiddel. Består av fornybare råstoffer som er foredlet med polyuronsyre, og er en erstantning for torv. Inneholder næringshumus og tjener hovedsaklig som næringsgrunnlag for meitemark og mikroorganismene i jorda. Produktet er laget av halm tilsatt biologisk aktive stoffer.

Bruksområde:
Til opparbeidelse av vegetasjonsområder og substrat for planting av trær. Områder med næringsfattig og skrinn jord (sand, silt, leire) og til livløs og fortettet jord med ugunstige vann- og luftforhold.

Bruksmåte:
Arbeides inn i de 20 øverste cm av jorda.

Mengde:
Ved opparbeidelse av vegetasjonsområder:
Lett jord: 200 g/m²
Middels jord: 300 g/m²
Tung jord: 400 g/m²

    Utskriftsvennlig versjon av denne artikkelenUtskrift