Velkommen
 Information in English
 GRESSDOKTOREN
 Match- og treningsbaner, nærmiljøanlegg
 -Nyanlegg
 -Rehabilitering, Oppgradering
 -Langtidsvirkninger
 -Brukstid
 -Referanser og erfaringer golf og fotball
 -Norske og internasjonale prøver
 Hvorfor virker TILCO-alginatene så godt?
 Kunstgress-CO2 - global oppvarming
 Kostnader, match- og treningsbaner
 Golfbaner
 IBERIA SKOGSNEGLEN
 Vegetasjonsetabl./ Erosjonssikring
 Frilusftsområder/ Parkanlegg, plener
 Sopp, sykdommer og insektsangrep
 Produktinformasjon
 -Driftsmidler
 -Sprøytesåing
 -Tresanering
 -Bladverk
 -Grøntanlegg, hage/landbruk
 Garantier
 Kontakt NORALGIN 

Produkter for tresanering (trepleie)

Produkter spesielt beregnet på bytrær, planting på søppelplasser og i parker. Tar for seg problematikken med dårlig jord, ugunstig pH og for lite fri overflate, foruten forurensningsproblemer.

Det er spesielt viktig at trær som vokser på slike steder får tilstrekkelig tilgang på vann, næring og mikroorganismer, og får korrigert pH-verdien på voksestedet. TILCO-produktene løser disse problemene.

- Turba-Soil pH mellom 3,5-6,5

Granulat, 25 kg sekker, 500 kg pr. palle

Jordforbedringsmiddel. Polyuronid og mineralske næringsstoffer (NPK), med optimal sammensetning av sporstoffer. Øker jordas evne til å lagre vann, luft og humus, og regulerer jordas pH-verdi. For sur jord.

Mengde:

Nyplanting: 5 kg blandes med 1 m? jordsubstrat.

Sanering: 0,5-1,0 kg pr m? bladomkrets. (10-20 kg/tre)
Blandes med husdyrgjødsel, spesialgjødsel for trær og/eller kompost.

Årlig
vedlikehold: 200 g/m? bladomkrets.


TURBASOIL pH mellom 3,5-6,5

Flytende, 20 kg. Beholdere, 600 kg pr. palle

Jordforbedringsmiddel. De samme egenskper som Turba-Soil granulat. Bedrer tilstanden for syke og svekkede trær i parker, gater og allèer. For sur jord.

Bruksmåte: Sprøytes inn i jorda, slik at det blir tilgjengelig for røttene.

Mengde: 10-20l pr. tre, avhengig av tversnittet på stammen.

- Baumalginat pH mellom 6,5-8,5

Granulat, 25 kg sekker, 500 kg pr. palle

Jordforbedringsmiddel. Polyuronid og mineralske næringsstoffer (NPK), med optimal sammensetning av sporstoffer. Gjør jordas evne til å husholde med vann, luft og humus bedre. Regulere pH-verdi.

Mengde: Som for TurbaSoil granulat.


BAUM-ALGINATþ pH mellom 6,5-8,5

Flytende, 20 kg beholdere, 600 kg pr. palle

Jordforbedringsmiddel. Samme egenskaper som BaumAlginat, granulat. Bedrer tilstanden og revitaliserer trær i gater, allèer og parker.

Mengde: Som for TurbaSoil flytende.

    Utskriftsvennlig versjon av denne artikkelenUtskrift