Velkommen
 Information in English
 GRESSDOKTOREN
 Match- og treningsbaner, nærmiljøanlegg
 -Nyanlegg
 -Rehabilitering, Oppgradering
 -Langtidsvirkninger
 -Brukstid
 -Referanser og erfaringer golf og fotball
 -Norske og internasjonale prøver
 Hvorfor virker TILCO-alginatene så godt?
 Kunstgress-CO2 - global oppvarming
 Kostnader, match- og treningsbaner
 Golfbaner
 IBERIA SKOGSNEGLEN
 Vegetasjonsetabl./ Erosjonssikring
 Frilusftsområder/ Parkanlegg, plener
 Sopp, sykdommer og insektsangrep
 Produktinformasjon
 -Driftsmidler
 -Sprøytesåing
 -Tresanering
 -Bladverk
 -Grøntanlegg, hage/landbruk
 Garantier
 Kontakt NORALGIN 

Produkter for sprøytesåing

Erosjonssikring og vegetasjonsetableringer i skråninger. Brukes ved vegskråninger, damanlegg, skibakker, jernbaneskjæringer, gruveslagghauger, søppelplasser o.l.

- Alginure 100-Dþ for leirjord

Flytende, 20 kg beholdere, 600 kg pr. palle

Jordforbedringsmiddel. Na-alginat. Ployuronidoppløsning med samme virkemåte som Alginure Bodengranulat, men virkningen begynner umiddelbart etter sprøytesåing. Det dannes raskt et leire-humus-kompleks som fører til at jorden blir bedre beskyttet mot erosjon som følge av vind og vann.

Mengde: 90-130 g/m?

- Alginure Tri-X for sandjord

Pulver, 25 kg sekker, 500 kg pr. palle

Jordforbedringsmiddel. Na-alginat i kolloidal kompleksform med de samme egenskaper som Alginure Bodengranulat og Alginure 100-D.
Et støvfritt pulver pakket i lett håndterlige 25 kg sekker.

Bruksmåte:

Blandes med vann og frø til en blanding som kan sprøytes ut, spesielt i bratte skråninger.

Mengde:

125 g/m? i 1-2 l vann.

- Anspritz fertig (sprøyteklart) for leirjord og sandjord

Pulver, 25 kg sekker, 500 kg pr. palle

Jordforbedringsmiddel. Na-alginat i kolloidial kompleksform med de samlede egenskaper fra Alginure Tri-X og 100-D. inneholder i tillegg et biologisk bindemiddel (klebemiddel).

Fordeler:

Pulver som oppløses hurtig i vann. Kan brukes på alle slags jordarter. Bedre bindeegenskaper og lettere å bruke.

Bruksmåte:

Blandes med vann og frø til en blanding som kan sprøytes. Kan tilsettes organisk materiale, gjødsel, cellulose e.l.

Mengde: 125 g/m? i 1-2 l vann.

 

 

 

 

 

    Utskriftsvennlig versjon av denne artikkelenUtskrift