Velkommen
 Information in English
 GRESSDOKTOREN
 Match- og treningsbaner, nærmiljøanlegg
 -Nyanlegg
 -Rehabilitering, Oppgradering
 -Langtidsvirkninger
 -Brukstid
 -Referanser og erfaringer golf og fotball
 -Norske og internasjonale prøver
 Hvorfor virker TILCO-alginatene så godt?
 Kunstgress-CO2 - global oppvarming
 Kostnader, match- og treningsbaner
 Golfbaner
 IBERIA SKOGSNEGLEN
 Vegetasjonsetabl./ Erosjonssikring
 Frilusftsområder/ Parkanlegg, plener
 Sopp, sykdommer og insektsangrep
 Produktinformasjon
 -Driftsmidler
 -Sprøytesåing
 -Tresanering
 -Bladverk
 -Grøntanlegg, hage/landbruk
 Garantier
 Kontakt NORALGIN 

Match- og treningsbaner

 

I Europa tas biologiske jord- og planteforbedringsmidler med gjødslingseffekt  mer og mer i bruk.
50 års forskning og praktiske resultater med miljøgevinst og økonomiske fordeler, gjør at disse produktene vinner fram på alle områder.
 

 

------------

Rimelige og slitesterke naturgressbaner kan bygges i lokale masser tilsatt våre alginatprodukter. Bruk dem gjerne sammen med mineralgjødsel og ganske små mengder humus.

Mer enn 20 års bruk av denne ”TILCO-metoden” har vist seg å fungere i praksis her i Norge, og langvarige, vitenskaplig utførte undersøkelser ved verdens ledende prøvestasjoner bekrefter dette. 

Det har vært en lang vei å gå for å få gjennomslag for vårt syn, men desto mer gledelig er det å se hva NFF/Kulturdepartementet uttaler i sin ”Veileder” utgitt i 2002. (Naturgressboka). 

Vi siterer: "Brukerne ønsker seg gressbaner med en jevn, godt drenerende spilleflate og en tett gressoverflate med et dypt rotsystem, slik at banen tåler mest mulig bruk."

Og videre: Det har de senere år kommet en rekke jordforbedringsmidler og vekststimulanter på markedet. Disse har som oppgave å bedre gressetableringen og den daglige gressveksten på våre fotballbaner. Noen produkter tilføres primært for å stimulere mikrolivet, andre har til hensikt å bedre vann- og næringshusholdningen, mens noen tilføres for å bedre og øke innholdet av luftfylte porer i vekstlaget.

I denne forbindelse er det viktig å notere seg at TILCO-produktene dekker samtlige behov og oppgaver. (se Hvorfor virker TILCO-produktene så godt? )
 

    Utskriftsvennlig versjon av denne artikkelenUtskrift