Velkommen
 Information in English
 GRESSDOKTOREN
 Match- og treningsbaner, nærmiljøanlegg
 -Nyanlegg
 -Rehabilitering, Oppgradering
 -Langtidsvirkninger
 -Brukstid
 -Referanser og erfaringer golf og fotball
 -Norske og internasjonale prøver
 Hvorfor virker TILCO-alginatene så godt?
 Kunstgress-CO2 - global oppvarming
 Kostnader, match- og treningsbaner
 Golfbaner
 IBERIA SKOGSNEGLEN
 Vegetasjonsetabl./ Erosjonssikring
 Frilusftsområder/ Parkanlegg, plener
 Sopp, sykdommer og insektsangrep
 Produktinformasjon
 -Driftsmidler
 -Sprøytesåing
 -Tresanering
 -Bladverk
 -Grøntanlegg, hage/landbruk
 Garantier
 Kontakt NORALGIN 

Nyanlegg

Et eksempel på nyanlegg:

Forprosjekt i forbindelse med ny elitebane

Vekstlag...................Lokal sand

Dybde......................25cm
Gress.......................Ferdiggress
Alginatprodukt.........Golf Algin S fra TILCO Biochemie GmbH
Mengde...................200g/m2 frest inn i de øvre 10 cm av vekstlaget, etterbehandlet
1 gang senere med 50g/m2 av Golf Algin S
Prøvefelt anlagt.......8. juni 2001
---------------------------------------------------------------

Inspisert...................2. juli
Observasjoner..........Kraftig rotmasse med rotdybde til 22 cm
Kraftig utviklet gress, 7 cm
---------------------------------------------------------------

Observert.................8. august; Meget kraftig rotmasse med rotdybde til 22 cm
(maksimal dybde av vekstlaget etter synking)
Kraftig gress som hadde vært klippet flere ganger

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Man besluttet å benytte lokal sand og TILCO-produktene sammen med mineralgjødsel i det nye baneanlegget

Et eksempel på bane anlagt i lokal støypesand iblandet alginater fra TILCO Biochemie:

Idrettslaget HEI, Heistad, Porsgrunn.

- Et 30 cm dypt sandlag ble lagt over grus
- Alginater ble frest ned i de øvre 10 cm av sanden
- Banen ble alginatbehandlet og tilsådd i beg. av juni 2002
- 11 august-02 var rotsystemet 30 cm dypt. Gresset var godt etablert og banedekket stabilt
- 3. september-02 ble banen tatt i bruk av flere lag under en turnering

Resultat:

Banen var stabil, spenstig og god å spille på. Ingen torv ble sparket løs. Ingen form for skader på banedekket.Spillerne var meget godt fornøyd med banen.

 

 

 

 

 

Med et slikt rotsystem er det ikke mulig å sparke løs torva-
(rotdybde 30 cm, kraftig rotmasse og sterk torv).

 

 

21/10-02: Ved sesongavslutning var banen i meget god stand i flg. baneansvarlig

12/6-03: Baneansvarlig rapporterte at banen var i ypperlig stand.

I sesongene 2004-05-06 benyttet man kun gratis kunstgjødsel på banen.

Sommeren 2006 var banen i så dårlig stand at man igjen tok i bruk Golf Algin. Utover høsten tok banen seg godt opp. Man går nå tilbake til våre alginat-mineralgjødsel anbefalinger.

    Utskriftsvennlig versjon av denne artikkelenUtskrift