Velkommen
 Information in English
 GRESSDOKTOREN
 Match- og treningsbaner, nærmiljøanlegg
 -Nyanlegg
 -Rehabilitering, Oppgradering
 -Langtidsvirkninger
 -Brukstid
 -Referanser og erfaringer golf og fotball
 -Norske og internasjonale prøver
 Hvorfor virker TILCO-alginatene så godt?
 Kunstgress-CO2 - global oppvarming
 Kostnader, match- og treningsbaner
 Golfbaner
 IBERIA SKOGSNEGLEN
 Vegetasjonsetabl./ Erosjonssikring
 Frilusftsområder/ Parkanlegg, plener
 Sopp, sykdommer og insektsangrep
 Produktinformasjon
 -Driftsmidler
 -Sprøytesåing
 -Tresanering
 -Bladverk
 -Grøntanlegg, hage/landbruk
 Garantier
 Kontakt NORALGIN 

Golfbaner

 

I Europa, inkludert Skandinavia tas biologiske jord- og planteforbedringsmidler med gjødslingseffekt  mer og mer i bruk.
50 års forskning og praktiske resultater med miljøgevinst og økonomiske fordeler, gjør at disse produktene vinner fram på alle områder.
 
Golfgreens:
 
California greens bygd på ren sand koster omtrent 50% av USGA greens og er generelt akseptert.
 
BIOFORSK, Landvik, Apalsvoll og Særheim gjennomførte i 2005 - 06 sammenlignende prøver mellom biostimulanter, alginater og mineralgjødsel.
Alle prøvefeltene på Landvik og Apalsvoll var bygd opp på tradisjonell USGA modell med 15 til 25% sphagnum og/eller kompost iblandet hele vekstlagets dybde (ca. 30 cm). Feltene på Særheim (fotball) var anlagt på ren sand.
 

I 2004 utførte BIOFORSK  sammenlignende forsøk på greens av ren sand (California greens) og USGA greens  bygd opp med kompost og/eller sphagnum i hele vekstlagets dybde på samme måte som angitt ovenfor.   Resultatene av disse prøvene var svært like de man så etter våre prøver i 2005-2006.

 
Vitenskaplige undersøkelser og praktiske erfaringer gjennom mange år hadde vist at store mengder sphagnum og/eller kompost anvendt på denne måte kan føre til til problemer i form av sopp og sykdommer både på golfgreens og fotballbaner . Vitenskaplige undersøkelser i England, Nederland og Tyskland viste at anlegg bygd på sand, eventuelt iblandet ganske små mengde spagnum og/eller kompost i den aller øverste del av vekstlaget, ga de beste resultater. (se Undersøkelser ved uavhengige og internasjonalt anerkjente prøvestasjoner).
 
Europas ledende gjødselleverandør til idrettsanlegg med gressdekke, COMPO (som dekker 70 % av markedet) har etter grundig vurdering av våre Golf Algin produkter overtatt markedsføringen av disse på store deler av Kontinentet. COMPOs umiddelbare reaksjon da de hørte hvordan våre golfgreens ble anlagt var;    " Mein Gott",  dette går ikke.  COMPO har gått bort fra metoden med store mengder sphagnum og/eller kompost i vekstlaget på alle typer idrettsanlegg med gressdekke. COMPO betjener et marked med ca. 1000 golfbaner.
 
 
 
 
Førsøkene bekreftet vårt syn på oppbygging av vekstlag:
 
Når man bruker store mengder sphagnum og/eller kompost i hele vekstlagets dybde blir resultatene ofte dårlige uansett hvilken gjødseltype man bruker.
 
Velger man den meget rimeligere sand/Golf Algin metoden blir resultatene gode.
 
Denne metoden gir meget gode resultater og sparer klubbene for store beløp:
  • ved anlegg av greens
  • ved rehabilitering av greens
  • ved pleie/vedlikehold av greens

Som en bonus oppnår klubbene at de får greens som

  • tåler mer bruk
  • ikke krever så mye arbeide
  • har lengre sesong
  • er grønnere og jevnere
  • er miljøriktige
  • har minimale behov for kjemiske sprøytemidler
  • holder seg i førsteklasses stand i år etter år

 

 Erfaringer med Golf Algin produktene generelt. 

Den 16/9-03 fikk vi en tilbakemelding fra greenkeeper Krebber på Hoidorfer Golfklubb som vi finner interessant. Hr. Krebber sier: 

”Min bakgrunn er landbruket, og hele min utdannelse, først innen landbruk og senere opplæring som greenkeeper, er basert på de tradisjonelle og stort sett kunstgjødselbaserte kunnskaper som eksperter/lærere formidler til studentene. 

Jeg arbeidet en tid for DEMETER, organisasjonen som godkjenner nye biologiske produkter og som tilsvarer DEBIO her i Norge. Jeg fikk da øynene opp for at det fantes andre produkter og metoder enn de som blir dosert av den etablerte ekspertise. 

De jeg begynte å praktisere som greenkeeper forsøkte jeg å få til gode greens ved hjelp av de teorier jeg hadde lært på skolene. Dette var ikke særlig vellykket, og jeg innså snart at å telle antall gram nitrogen, kalium, fosfat og annet ikke førte noen vei hen. Jeg så meg derfor om etter biologiske løsninger. Etter at jeg tok i bruk alginatproduktene fra TILCO Biochemie for mange år siden har jeg lagt bort mesteparten av de teoriene som ble prentet inn i meg på skolene. 

I dag klarer jeg meg med mye mindre enn det ekspertene lærte meg. Jeg har mindre sykdommer på mine greens. Og de er førsteklasses selv om jeg må leve med dårlige gress-sorter og dårlig jord. Spillerne er svært fornøyd, og jo lenger jeg bruker TILCO-produktene, jo bedre blir mine greens.. Produktene har både kort- og langtidsvirkning. Dukker det opp problemer på mine greens (og problemer finns det nå engang fra tid til annen), bruker jeg TILCO-produktene til å løse disse. 

Jeg har i alle år vært fornøyd med TILCO-produktene, men da jeg tok i bruk Golf Algin fikk jeg en kraftig og positiv overraskelse. Dette produktet er utrolig godt, og mine greens holder seg friskt grønne enda lengre enn før. 

Dette er et fantastisk produkt. Noe slikt er det mange som har ventet på.” 


Bedre greens - lengre sesong

POLITIKEN's store danske golfbok sier om TREHØJE GOLFKLUB:
"Midt i det mindtjydske 'ingenmandsland' ligger dette mesterverk av en golfbane. Banen holdes i en upåklageloig stand."
Dette er fra en omtale av de beste danske baner.

Trehøje Golfbane har brukt våre sjøtangbaserte jord- og planteforbedringsmidler på sine greens i 12 år nå.
I en artikkel i DANSK GOLF nr.3, mai 2001, s. 13, oppsummerer klubbens nestformann, Kurt Lopdrup, sine erfaringer slik:

-Tidlig vekst om våren,banen er spilleklar 2 uker før baner med lignende jord- og klimaforhold.
-Bedre rotsystem.
-Gresset tåler bedre tett og hyppig klipping.
-Minimalt behov for kjemiske plantevernmidler.

TILCO-produktene forlenger sesongen både vår og høst.

 Er du interessert i en prøve til å legge ut på din golfbane? Ta kontakt!

 

Esbeek Golfclub, Holland. Green 18. Anlagt i 2000.
Bygd av ren sand innblandet 200 g/m2 Golf Algin S i øverste 10 cm.

Bilde tatt 12/2-2002

Førsteklasses, kraftig rotsystem ned til 28 cm.

Naturlig filt/torvlag i de øverste 2-3 cm sørger for at greenen er stabil og god å spille på.

 

 

 

  

 

 

Rotmassen er så tett og kraftig at sanden
ikke lar seg riste løs.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les mer på disse nettsidene:    TILCO BIOCHEMIE       ALGINURE         

    Utskriftsvennlig versjon av denne artikkelenUtskrift