Velkommen
 Information in English
 GRESSDOKTOREN
 Match- og treningsbaner, nærmiljøanlegg
 -Nyanlegg
 -Rehabilitering, Oppgradering
 -Langtidsvirkninger
 -Brukstid
 -Referanser og erfaringer golf og fotball
 -Norske og internasjonale prøver
 Hvorfor virker TILCO-alginatene så godt?
 Kunstgress-CO2 - global oppvarming
 Kostnader, match- og treningsbaner
 Golfbaner
 IBERIA SKOGSNEGLEN
 Vegetasjonsetabl./ Erosjonssikring
 Frilusftsområder/ Parkanlegg, plener
 Sopp, sykdommer og insektsangrep
 Produktinformasjon
 -Driftsmidler
 -Sprøytesåing
 -Tresanering
 -Bladverk
 -Grøntanlegg, hage/landbruk
 Garantier
 Kontakt NORALGIN 

Rehabilitering, oppgradering

Hovedmengden av vårt arbeide med fotball- og golfbaner består i å forbedre banekvaliteten. Stort sett utføres dette arbeidet mens banene er i bruk. Vi analyserer jord, vann og toppdressingsand og setter opp et behandlingsprogram. Som oftest består dette av behandling med alginater og mineralgjødsel sammen med enkelte mekaniske tiltak. Brann Stadion er et godt eksempel på hvordan dette gjøres.

 

Vil dere ha øket brukstid og mye lengre sesong på banen?

 

Gjør da som Sportsklubben Brann. Her har banemesteren

nå et godt grep om røttene.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bildet er tatt den 13 mars og banen er nå klar for ny sesong (klikk på bildet for større versjon).

 

Program for oppgradering av banen:

I juni 2011 gikk Brann over til å behandle banen sin med Golf Algin S. Et organisk

jordforbedringsprodukt som i tillegg til å optimere jordstrukturen også forbedrer plantenes evne til å oppta næring. Dette ga et slitesterkt og kraftig gress ut november mnd uten nevneverdig slitasje. Overvintringsegenskapene har vært meget gode.

 

 

 

 

 

 

 

 

Bildet over er fra kampen mot Lillestrøm den 20. november.

 

Brann satte ikke på varmekablene høsten 2011 da Golf Algin opprettholder vekst i gresset ned til 2-4 grader, samtidig som drenerings egenskapene opprettholdes. Dette forlenger sesongen vesentlig både høst og vår samtidig som banen fremstår med en høyere kvalitet på gressmatten.

 

Resultat:

Den 1. mars 2012 ble varmekablene satt på, Alginatene ble lagt ut den 6.mars. En uke senere ble bildet øverst tatt!

---

Problemer med naturgressbaner isydd plastgress (Grass-Master)

 

Det har vist seg at mange naturgressbaner der man har sydd inn plastgress for å styrke gressdekket får problemer. Dette gjelder for eksempel i Holland, og vi ser det samme på en rekke baner her i Norge.

Heldigvis lar det seg gjøre å løse problemene på en enkel og rimelig måte, og vi har fått en rapport fra vår TILCO kollega i Holland som viser dette.

Han ble bedt om å hjelpe til med å hjelpe til med å  rehabilitere banen til NAC i Breda, en av toppklubbene i Holland. Utformingen av tribunene, mangelen på luftsirkulasjon på baneområdet, og  oppbyggingen av vekstlaget er lik det vi finner på arenaene til en rekke eliteklubber i Norge.  Problemene er også de samme.

Rapporten fra Joep Frintz (TILCO Biochemie`s representant i Holland lyder i norsk oversettelse som følger:

 

Til        : Eilif Pettersen, AET AS

Fra                             : Joep Frintz, Plagron BV

Emne                         : NAC (hollandsk Major League klubb fra Breda)

Problem                     : Dårlig gressvekst. Elendig rotsystem

Løsning                     : Golf Algin produktene.

 

I 2001 var tilstanden på banen svært dårlig. Banen var av typen Grass-Master med et vekstlag av mager sandjord . Sand ble valgt for å få best mulig drenering. Av forskjellige grunner ble banekvaliteten dårlig:

 • Banen var bygd opp av mager sandjord som ikke hadde noen bufferevne.
 • Som en følge av dette var pH kommet opp i over 7.
 • Spilleflaten (banen) var omkranset av tribuner og det var dårlig luftsirkulasjon.
 • Vekstlaget kunne ikke holde på næringen. Dette resulterte i et svært høyt forbruk av kunstgjødsel.
 • Pga. det høye forbruket av kunstgjødsel ble vekstlaget sykt.
 • Det ble nødvendig å bruke store mengder kjemiske sprøytemidler.
 • Vekstlaget ble sykere og sykere.
 • Rotsystemet var ødelagt. Det var ingen røtter.
 • Alger begynte å vokse og formere seg på banen.
 • Topplaget på banen måtte fornyes hvert år.

 

På dette tidspunktet spurte klubben meg om vi kunne løse problemet.

 

Det vi gjorde i 2001 var:

 • Fjernet  topplaget.
 • Analyserte jorden.
 • Resådde 1 gang.
 • Tilførte vekstlaget 200 g/m2 Golf Algin A.
 • På høsten tilførtes ytterligere 50 g/m2 Golf Algin A.
 • Begrenset bruken av nitrogen til 200 kg/hektar pr. år.

 

I 2002 og påfølgende år tilførtes 150 til 200 g/m2 Golf Algin.

 

Resultat:

NACs Stadion ble i 2002 tildelt en utmerkelse som den beste fotballbanen i Holland . Gresset er meget godt, og stråene på plastgresset er ikke lengre synlig. Rotutviklingen er god. Etter å ha spilt på banen i hele vinter (vinteren –03 / -04) har til og med målområdene tett og godt gress.

Vi bruker nå ca. 180 kg./nitrogen pr. hektar/år.

AETs tilleggskommentarer:

Baner av denne typen blir vanligvis brukt ca. 110 timer i perioden november til mars. Det er ofte meget kaldt i Holland om vinteren. Temperaturer fra – 10 til – 15 er ikke uvanlig.  Undervarmen på NAC banen i Breda blir bare brukt når det er svært kaldt eller ved spesielt viktige kamper.

 

…………………………………………….

 

To :                             Mr. Pettersen Norway

From:                          Joep Frints, Plagron BV

 

Subject:                       NAC (major league of Holland situated in Breda)

Problem:                     Bad growth on the field

Solution:                     Golf-Algin

 

In 2001 the condition of the field was very bad. It was a Grass-Master build up with a poor soil to stimulate the drainage. Because of some factors the result was not good. It was a consequence of several things.

 • The field was buildt up with poor sand which had no buffering in it.
 • PH was above 7.
 • The field was in a footballstadion, so little air circulation.
 • The soil could not hold any nutrition’s, so a lot of fertilizers were used
 • Because of lot of chemical fertilizers being used the soil got sick
 • A lot of fungicides were used
 • The soil got sicker and sicker
 • There were no roots
 • Alges were growing on the field
 • The top-layer had to be removed every year.

 

On that point they asked me for a solution.

What I did in 2001:

 • One time removal of the top layer
 • We made an examination of the soil
 • One time new seeding
 • Adding 200 grams/ square meter of Golf-Algin A in the soil
 • In autumn again 50 grams/square meter
 • Trying to stop at 200 kilogram Nitrogen a ha/year

 

In 2002 and other years

 • 150-200 grams of Golf-Algin/square mtr. a year

 

The result:

In Breda is now a football field which got a reward as the best soccer field in the Netherlands in 2002. The grass is very good and the vanes off the grass-master are not being seen. The roots-development is good. The condition is very good. After playing the whole winter even the goal-area was full with grass in March -04. Amount of Nitrogen is now about 180 kilograms ha/year.

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt:

NORALGIN 
Eilif Pettersen Tiller
Mobil: 92088091
E-post: post@a-e-t.no

    Utskriftsvennlig versjon av denne artikkelenUtskrift