Velkommen
 Information in English
 GRESSDOKTOREN
 Match- og treningsbaner, nærmiljøanlegg
 -Nyanlegg
 -Rehabilitering, Oppgradering
 -Langtidsvirkninger
 -Brukstid
 -Referanser og erfaringer golf og fotball
 -Norske og internasjonale prøver
 Hvorfor virker TILCO-alginatene så godt?
 Kunstgress-CO2 - global oppvarming
 Kostnader, match- og treningsbaner
 Golfbaner
 IBERIA SKOGSNEGLEN
 Vegetasjonsetabl./ Erosjonssikring
 Frilusftsområder/ Parkanlegg, plener
 Sopp, sykdommer og insektsangrep
 Produktinformasjon
 -Driftsmidler
 -Sprøytesåing
 -Tresanering
 -Bladverk
 -Grøntanlegg, hage/landbruk
 Garantier
 Kontakt NORALGIN 

Brukstid

Det er viktig at sesongen kan forlenges, og at brukstiden kan økes. TILCO-metoden gjør dette mulig.

 
En omfattende undersøkelse på Kontinentet viser at en moderne naturgressbane tåler 600-800 brukstimer pr.år. Her i Norge har baner som er anlagt på sand iblandet alginater blitt notert for tid på opp til 793 timer. Baner vi har anlagt på elvesand i Nord-Sverige har opp til 900 t/sesong.
 
Naturgressboka utgitt av NFF og KKD i 2002 opererer med brukstid opp til 700 timer. Det er således bred enighet om at naturgressbaner anlagt etter moderne prinsipper har en brukstid på mellom 800 og 900 t/sesong.
 
Sesonglengde på "våre" baner i Norge er på opp til 9 mndr., og banemestrene rapporterer at etter TILCO-produktene ble tatt i bruk er det ytterst sjeldent at det er nødvendig å legge noen restriksjoner på bruken av banene.

Bruk av naturgressbaner i vinterhalvåret. 

Er det virkelig nødvendig å bruke 6-7 millioner for noen ekstra brukstimer når man kan oppnå omtrent det samme for 10-15 % av dette?
 
 
 
 
 
Slik ser en alginatbehandlet gressmatte ut høsten 2011
 
Anlagt 7/5-01
Topplag av matjord fjernet, nytt vekstlag på 30 cm sand fra Reddalsand lagt ut. 200 g/m2 Golf Algin S frest inn i øvre 10 cm av sanden. Sådd til.
 
3/7-01
Rotsystem 23 cm, kraftig rotmasse, banen stabil.   

Vi har fått mange forespørsler om det er mulig å bruke våre alginatbehandlede baner lengre utover høsten, starte sesongen tidligere, eller eventuelt bruke banen hele vinteren i spesielt milde områder i vårt land. Vil det være nødvendig å ha undervarme ? 

 

Våre kommentarer: 

1.Alginatene er virksomme helt ned til temperaturer på +2 til + 4 grader C i vekstlaget. (mot + 10 til +12 grader C for kunstgjødsel)

2. Alginatene fører til økt sukkerinnhold i plantene, noen som igjen fører til at plantene er mer motstandsdyktige mot kulde. 

Alginatene har i tillegg en rekke andre positive egenskaper som også spiller en rolle i forbindelse med vinterbruk av banen.
 

Praktiske resultater av dette: 

I årene –96, -97 og –98 testet vi ut våre produkter på prøvestasjon Papendal som drives av den Nederlandske Olympiske Komite og det Nederlandske Idrettsforbundet. Vekstlaget i prøveområdet var sand.

For at et produkt skal bli anbefalt til idrettsplasser i Nederland må det gå gjennom strenge, 3 årige prøver. Våre alginatprodukter bestod prøven uten problemer og viste seg å være mye bedre enn kunstgjødselbaserte produkter som ble testet samtidig. 

Det kom ut interessante resultater av prøvene også når det gjaldt bruk av baner i vinterhalvåret.

I alle de 3 årene prøvene pågikk ble gressmatten utsatt for mekaniske påkjenninger tilsvarende 245 kamptimer pr. år. I vintermånedene november-desember-januar-februar-mars ble gressmatten belastet med 110 spilletimer hvert år. 

Evalueringen av banekvalitet noteres på en skala fra 0 til 9, hvor 9 er det beste og 5 er akseptabelt. Forholdene som vurderes er: Stabilitet, jevnhet, tetthet i gressdekket, farge, ugress, sykdommer/innsekter/sopp. 

For mesteparten av året fikk banen karakteren 8 til 9, altså svært godt. I vintermånedene ble banen evaluert slik: november 6.0, desember/jan.5.5 og mars 6.5. Altså godt over akseptabelt nivå. 

I Nederland brukes naturgressbanene året rundt.  

Eliteklubben NAC i Breda hadde store plager med sin gressbane om vinteren og måtte skifte gressmatte hvert år. For 6 år siden ble banen behandlet med vårt produkt Golf Algin S. Siden har det ikke vært nødvendig å skifte gressmatte, og banen rangeres som den beste i Nederland.

Banen er utstyrt med varmekabler, men disse brukes bare ved ekstrem kulde eller ved spesielt viktige kamper. 

 
Men kan resultatene fra Nederland overføres til norske forhold ?  

Vintrene kan være svært kalde i Nederland,spesielt i det indre av landet. Ofte er vintrene kaldere der enn i de sørvestlige og vestlige  kystområder av Norge.
 

Vi har sammenlignet vintertemperaturene i Papendal og Bergen: (minimumstemperaturer) 

 

 

November

Desember

Januar

Februar

Mars

Papendal

- 2.5

- 6.0

- 10.0

- 13.0

- 5.0

Bergen

- 3.9

+ 1.3

- 6.2

- 3.3

+ 1.1 

 Temperaturene vil selvsagt svinge noe fra år til år, men vi mener tallene ovenfor gir et tilnærmet riktig bilde. 

 

 

Konklusjon:

Når vi ser at naturgressbaner brukes rutinemessig om vinteren i Nederland skulle det heller ikke være noen problemer forbundet med å gjøre dette også i store deler av Norge.  Noen steder bør banene kunne brukes i hvertfall store deler av vinteren. Andre steder kan sesongen forlenges om våren og høsten uten at banen derfor blir ødelagt.

 
Stort sett bør slike naturgressbaner kunne følge bruksmønsteret til kunstgressbanene i store deler av Norge. Mye snø og is vil stoppe bruken av både kunstgress- og naturgressbaner.
 
 
 
 
 

    Utskriftsvennlig versjon av denne artikkelenUtskrift