Velkommen
 Information in English
 GRESSDOKTOREN
 Match- og treningsbaner, nærmiljøanlegg
 -Nyanlegg
 -Rehabilitering, Oppgradering
 -Langtidsvirkninger
 -Brukstid
 -Referanser og erfaringer golf og fotball
 -Norske og internasjonale prøver
 Hvorfor virker TILCO-alginatene så godt?
 Kunstgress-CO2 - global oppvarming
 Kostnader, match- og treningsbaner
 Golfbaner
 IBERIA SKOGSNEGLEN
 Vegetasjonsetabl./ Erosjonssikring
 Frilusftsområder/ Parkanlegg, plener
 Sopp, sykdommer og insektsangrep
 Produktinformasjon
 -Driftsmidler
 -Sprøytesåing
 -Tresanering
 -Bladverk
 -Grøntanlegg, hage/landbruk
 Garantier
 Kontakt NORALGIN 

Kostnader match- og treningsbaner

Naturgressbaner med 800 til 900 brukstimer pr. år til en pris langt under egenandelen for en kunstgressbane?

 

Erfaringer etter å ha brukt moderne bioteknologi på fotballbaner i Norge i 19 år.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tallene baserer seg på omfattende undersøkelser utført på Kontinentet.  Iflg. disse tåler en moderne naturgressbane 800 til 900 spilletimer pr. år. I "NATURGRESSBOKA" utgitt av KKD og NFF i 2002 opererer Fotballforbundet med en brukstid på ca. 700 timer/år på slike moderne baner.

Vi har i mange år bygd baner i ren sand eller i vanlig jord. Disse har blitt billige, gode og slitesterke.

Kostnadene ved bygging av et slikt anlegg ligger iflg. undersøkelsene på Kontinentet i noen tilfeller helt nede i kr. 560.000, og driftsutgiftene pr. år er fra kr. 36.000 til kr. 55.000. Pris pr. driftstime ca. kr. 70.-
Disse tallene refererer seg til informasjon offentliggjort på Kontinentet.  Tall vi har mottatt fra norske kommuner og klubber som har fulgt våre anbefalinger er ikke særlig forskjellige fra tallene fra Kontinentet.

Flereårige prøveserier ved de internasjonalt anerkjente prøvestasjonene Bingley i England og Papendal i Nederland viste at våre alginatprodukter var "Best in Test" og at sand/alginater ga meget slitesterke baner som var jevne og gode å spille på.

Det er således stor overensstemmelse mellom tallene innhentet fra forskjellige kilder og vi må anta at de reflekterer virkeligheten og at denne ligger på 600 til 800 timer/år, og dette er baner som er i god stand etter en lang sesong.

Moderne bioteknologi åpner for nye løsninger som er billige, miljøriktige og slitesterke 

 ..................................................................................

Et eksempel på nyanlagt bane basert på sand/alginater:

Bildet  er typisk for de anlegg for breddefotball vi er innvolverte i. Rotsystem etter 8 sesonger.  

 

 

 

 

 

 

Brukstimer uten varmekabler 700 timer

Sesonglengde pr. år   8.5 til 9 mndr.

Driftsutgifter pr. time " 85.-

............................................
På en naturgressbane anlagt etter våre metoder er prisen for selve gressmatten (frø, alginater, såing) kr. 70.000. Enkelte baner blir noe dyrere enn antydet ovenfor, men de fleste blir billigere. Dette er avhengig av grunnforhold, tilgang på sand, banestørrelse, dugnadsinnsats osv. Det er enkelt og hurtig å anlegge en slik bane. Og sår man den på forsommeren kan man spille på den sen sommer/tidlig høst.
Et annet punkt som også kan tas med: En slik naturgressbane kan i de fleste tilfeller oppgraderes eller anlegges NÅ; banemangelen kan avhjelpes omgående.

Det er også viktig for de fleste klubber/kommuner at banene i tillegg til fotball også skal kunne brukes til friidrett slik som spyd, diskos- og sleggekasting. At naturgressbaner er miljøriktige er  et viktig moment som må tas med.

Etter 17 år er banene i førsteklasses stand. Bildet her ble tatt av AGDERPOSTEN i forbindelse med en artikkel om naturgressbaner. Banen er MOY MONER ved Grimstad , bygd om fra grus til gress i 1995. Det har aldri vært noen problemer med løs torv, ugress, overvann o.l. Banen brukes svært mye,. Bl.a. leier klubben ut banen i sommerhalvåret og tjener gode penger på dette. Årlige driftsutgifter kr. 50.000. Bildet viser situasjonen ved sesongavslutning i 2011.

 

Hvordan kan det så la seg gjøre å bygge naturgressbaner som i praksis har samme brukstid og sesonglengde som kunstgressbanene, men som bare koster 10 til 15% av det en kunstgressbane koster?

Alginatproduktene fra TILCO Biochemie virker i alle typer vekstlag, derfor brukes de også til oppgradering/rehabilitering av gamle jordbaner. Når vi anbefaler at man bruker ren sand + alginater ved ombygging / nyanlegg av baner så er det av følgende grunner:

1. Ren sand består av runde partikler og er i utgangspunktet det ideelle vekstlag for fotballbaner. Pga. at partiklene er runde og av en viss størrelsesorden vil et vekstlag som består av sand og alginater ikke komprimeres. Det alvorligste problemet på fotballbaner anlagt etter de gamle retningslinjene er nettopp komprimering.

2. Sand er steril. Når alginatproduktene fra TILCO brukes oppstår det omgående et kraftig biologisk liv i vekstlaget, vann og næring holdes på plass ved at alginatene er i stand til å ta opp vannmengder tilsvarende 300 x vekten av alginater i produktet.  I tillegg til hovednæringstoffene NPK inneholder alginatene alle nødvendige mikronæringsstoffer og også¨stoffer som utvikler et kraftig rotsystem. Alginatene produserer det nødvendige humus i en naturlig prosess der døde røtter og blader blir omdannet til næring. Humusprosenten stabiliserer seg på 2%. Dette anses som det ideelle for god vekst.

3. Alginatene begynner å virke allerede ved +2 til +4 grader C. Kunstgjødsel må opp i en temperatur på + 10 - 12 grader C i vekstlaget før den blir virksom overfor plantene. Sand varmes mye hurtigere opp enn tung og tett jord, og i og med at alginatene er virksomme ved mye lavere temperaturer enn kunstgjødsel kan slike sandbaserte/alginatbehandlede baner tas i bruk langt tidligere enn de gammeldagse banene. Sesongen kan forlenges og antall spilletimer økes.

4. Overvann forekommer ikke på våre sandbaner. Alginatbehandlet sand drenerer 80-90 mm vann i løpet av noen timer. Nedbørsrekorden for 1 måned ble satt i 1940. Den var på 229.6 mm. Det er derfor ingen fare for at "våre" baner må stenges og kamper avlyses pga. regnvær.

..............................................................

    Utskriftsvennlig versjon av denne artikkelenUtskrift