Velkommen
 Information in English
 GRESSDOKTOREN
 Match- og treningsbaner, nærmiljøanlegg
 -Nyanlegg
 -Rehabilitering, Oppgradering
 -Langtidsvirkninger
 -Brukstid
 -Referanser og erfaringer golf og fotball
 -Norske og internasjonale prøver
 Hvorfor virker TILCO-alginatene så godt?
 Kunstgress-CO2 - global oppvarming
 Kostnader, match- og treningsbaner
 Golfbaner
 IBERIA SKOGSNEGLEN
 Vegetasjonsetabl./ Erosjonssikring
 Frilusftsområder/ Parkanlegg, plener
 Sopp, sykdommer og insektsangrep
 Produktinformasjon
 -Driftsmidler
 -Sprøytesåing
 -Tresanering
 -Bladverk
 -Grøntanlegg, hage/landbruk
 Garantier
 Kontakt NORALGIN 

ALGINURE Bio Schutz

 

Patentbeskyttet plantestyrkemiddel som fører til større vitalitet, større avlinger, styrket immunsystem og bedre sunnhet hos kulturplanter.

 

Virksomme stoffer:

  • Ekstrakter fra brunalgesortene Ascophyllum nodusum og forskjellige Laminaria arter.
  • Aminosyrer utvunnet av planter.

I det alt vesentlige består produktet AGINURE BioSchutz av mono- oligo – og polysakkarider (kort- og langkjedede sukkermolekyler) . Disse er utvunnet av brunalger ved hjelp av en naturlig prosess. Denne prosessen er helt fri for bruk av organiske ekstraksjons- og løsningsmidler.

Aminosyrene er utvunnet av planter øker virkningene av brunalge-ekstraktene.

ALGINURE Bio Schutz inneholder i tillegg sporelementer, alginater, fucoidin laminarin, mannitol, fett, proteiner, kalium, fosfat og små mengder organisk bundet nitrogen. 

Virkning:

ALGINURE Bio Schutz sørger for at plantene at plantene blir sunnere og sterkere. Dette fører samtidig med seg at plantenes immunsystem blir styrket og at plantene derfor får en bedre motstandskraft mot sykdommer og skadelige organismer. Denne virkningen kommer først og fremst av at stoffskiftet og kaliumforsyningen til plantene blir bedre, noe som igjen øker plantenes forsvarsevne mot organismer og andre forhold som kan skade dem.

ALGINURE Bio Schutz er i dag i bruk i forbindelse med dyrking og lagring av en rekke kulturplanter, og tas jevnlig i bruk for nye kulturer.

Pr. i dag er det dokumentert at ALGINURE Bio Schutz fører til bedre vekst, økt avling og større motstandskraft mot sopp, sykdommer og andre skadevoldere i forbindelse følgende kulturplanter: 

  • Poteter…………. Knoll- og blad(ris)råte. Tørråte (phytophthora infestans)
  • Tomater ……….. Bladråte.
  • Jordbær ………... Lærråte, rhisområte, rødrotråte.
  • Roer, grønnsaker som hodekål, løk, salat, agurker, God virkning mot falsk meldugg.

Man kan fra erfaringene trekke den konklusjon at jordbær får bedre forsvar mot gråskimmel (botrytis cinerea), raps blir mer motstandsdyktig mot meldugg (erysiphe polygoni), poteter blir mer motstandsdyktige mot rotdreper (rhizoctonia solani), og at diverse andre kulturer får en styrket forsvarsevne mot forskjellige pythiumarter. 

 

Bruk:

Hos kulturplanter kan ALGINURE Bio Schutz tas i bruk allerede ved et tidlig utviklingsstadium, for eksempel fra 2. bladstadium når plantene har kommet i god vekst. Regelmessig bruk i kombinasjon med plantevernmidler er mulig. I forbindelse med utplanting av trær har bruken av ALGINURE Bio Schutz en gunstig virkning.  

Da virkningen av produktet avtar som et resultat av fortynningseffekten ved planteveksten, vil det være nødvendig å gjenta behandlingen med 10 – 12 dagers mellomrom i vegetasjonsperioden for å få best mulig resultat. Nett (klebemiddel) bare nødvendig på planter med vokslignende blad (f.eks løk).
 

Bruksmengder:

Hagebruk………………………. 0.45 – 0.5 liter/da

Fruktdyrking …………….……. 0.3 liter/da

Grønnsaker- og prydplanter …. 0.45 – 0.5 liter/da

Poteter (lagringssykdommer) … 1.0 liter pr. 1000 kg. poteter. 

Når ALGINURE Bio Schutz blandes sammen med soppdrepende midler (fungisider) må dette gjøres ut fra egne erfaringer. Mengden av fungisider kan i slike tilfeller reduseres med 50%. 

Blomkål:

0.35 liter/da ALGINURE Bio Schutz; 3 uker etter planting.
40-60 liter vann/da
0.35 liter/da sprøytes ut i 4 omganger med en uke mellom hver gang. 

Kinakål:
 
25
liter/da ALGINURE Bio Schutz; 14 dager etter planting.
40– 60 liter vann/da
25 liter/da sprøytes ut i 4 omganger med en uke mellom hver gang.

Agurker:

0.5 liter/da ALGINURE Bio Schutz etter planting.
40 – 60 liter vann/da
0.35 liter/da 3 – 5 ganger med 14 dagers mellomrom. 

Tomater:

35 liter/da ALGINURE Bio Schutz 3 – 6 ganger frem til fruktfarging.
40 – 100 liter vann/da 

Salat:

Før utplanting sprøytes plantene med en 0.25% oppløsning ALGINURE  Bio Schutz.
0.25 liter/da ALGINURE Bio Schutz sprøytes 2 ganger med 10 dagers mellomrom.
40 – 60 liter vann/da 

 

Jordbær:

Før utplanting legges plantene i 10 minutter i en 0.35% ALGINURE Bio Schutz oppløsning. Røtter, rhizom og bladhjerter behandles. 
0.35 liter/da ALGINURE Bio Schutz brukes til sprøyting av plantene 3 til 4 ganger frem til det tidspunkt da bærene begynner å få farge.
40 – 60 liter vann/da  
1 liter/da ALGINURE Bio Schutz (i midten av oktober)
100 liter vann/da 

 
Vannforbruk:

I jordbruket blir det vanligvis brukt 10-50 liter vann/da.

I forbindelse med dyrking av frukt, grønnsaker og prydplanter brukes vanligvis ca. 100 liter/da, avhengig av hvor tett plantene står og hvor høye de er.

I alle tilfeller må plantene sprøytes til de er dryppvåte. 

Bruk på jorden:

De virksomme stoffene i ALGINURE Bio Schutz kan også tas opp gjennom rotsystemet. (for eksempel i forbindelse med prydplantedyrking i drivhus, trær og busker, golfgreens, idrettsplasser med gressdekke, parker og plener. Når ALGINURE Bio Schutz brukes direkte på jorden er det nødvendig å bruke en sterkere blanding. Når produktet brukes slik må jorden være fuktig, og behandlede områder må vannes lett umiddelbart etter behandling med ALGINURE Bio Schutz. 

Eksempel på bruk: 1.0 liter til 40 liter vann, spres med 5 liter oppløsning pr. 100 m2. 

 

Ventetid mellom siste sprøyting og høsting:

Det er ikke nødvendig med ventetid. Frukt , bær og grønnsaker kan høstes umiddelbart etter sprøyting om ønskelig. 

Blanding med andre produkter:

Blanding med kalk eller kalsiumholdige produkter må unngås, da det kan være fare for at de virksomme stoffene (alginatene) blir endret og at virkningene går tapt. Også bruk i kombinasjon med sulfater (for eksempel ammoniumsulfat, magnesiumsulfat) bør unngås. Ureaoppløsninger kan brukes i kombinasjon med ALGINURE Bio Schutz. I tvilstilfeller må forhandleren kontaktes.

Den ferdigblandede oppløsningen må sprøytes ut umiddelbart. 

Forsiktighetsforskifter:

Bruk av beskyttelsesklær/briller/maske ved sprøyting av ALGINURE Bio Schutz er unødvendig.

Lagring og avfallsbehandling:

Lagres kjølig og tørt. Bør ikke utsettes for frost. De tomme kannene må rengjøres og plasseres i påbudte avfallsbeholdere. 

Viktig:

Grundig utprøving har vist at ALGINURE Bio Schutz virker som angitt dersom bruksanvisningen følges. Da forhold som lagring og bruk er utenfor vår kontroll, og det ikke er mulig for oss å kunne forutse de feil som kan gjøres i den forbindelse, påtar vi oss intet ansvar for eventuelle skader som måtte oppstå som følge av feil bruk og/eller feil lagring. Vi påtar oss ansvaret for at kvaliteten til enhver tid er den samme.  

Pakning:

ALGINURE Bio Schutz leveres i 1 l., 5 l. og 10 liters kanner pakket i kartonger. 

Forskning:
Er du interessert i mer informasjon/forskningsmateriale om Alginure BioSchutz kan du laste det ned her ,filen åpnes i nytt vindu(Vær tålmodig, filen er 2,63 Mb!).  Eller win zip-versjonen her ( 1,58 Mb).   

Produsent: 
TILCO Biochemie GmbH
Hollanderkoppel 1 a 
D-23858 Reinfeld 
Tyskland 
Tlf. : 0049 4533 5193
Fax.: 0049 4533 3531
E-mail vertrieb@tilco-biochemie.de  

Importør/distributør Skandinavia:
A. E. T. AS
Eskedal
4885 Grimstad
Norge
Tlf. : 0047 3709 1315  
Fax.: 0047 3704 4832
E-mail post@a-e-t.no

    Utskriftsvennlig versjon av denne artikkelenUtskrift