Velkommen
 Information in English
 GRESSDOKTOREN
 Match- og treningsbaner, nærmiljøanlegg
 -Nyanlegg
 -Rehabilitering, Oppgradering
 -Langtidsvirkninger
 -Brukstid
 -Referanser og erfaringer golf og fotball
 -Norske og internasjonale prøver
 Hvorfor virker TILCO-alginatene så godt?
 Kunstgress-CO2 - global oppvarming
 Kostnader, match- og treningsbaner
 Golfbaner
 IBERIA SKOGSNEGLEN
 Vegetasjonsetabl./ Erosjonssikring
 Frilusftsområder/ Parkanlegg, plener
 Sopp, sykdommer og insektsangrep
 Produktinformasjon
 -Driftsmidler
 -Sprøytesåing
 -Tresanering
 -Bladverk
 -Grøntanlegg, hage/landbruk
 Garantier
 Kontakt NORALGIN 

Iberia skogsneglen og alginatene fra TILCO Biochemie.


 

Biologiske problemer løses best og mest miljøvennlig med biologiske metoder. 

I b e r i a    -   G o l f    A l g i n
(Noen erfaringer)

 

 

            
De sjøtangbaserte, biologiske gjødslingsproduktene gir en førsteklasses plen dersom man gjødsler et par ganger vår og sommer.  I alt brukes ca. 6 kg. pr. 100 m2 (2 - 3 never pr 10 m2 hver gang).
 
Produktene har interessante bieffekter, og vi har forsket på hvordan vi kan nyttiggjøre oss disse på en enkel og rimelig måte. Vi har kommet frem til en bruksmåte som passer godt for oss.
 
Vi har en plen på 1.5 mål. Der går en langsomt rennende bekk med kraftig kratt langs den ene siden av plenen.  Langs en av de andre sidene legger vår nabo fra seg avslått gress og driver også med kompostering.
 
Vi gjør følgende:
1. Klipper gresset kort i en "gate" langs utkanten av plenen.
2. Fyller en tørr vannekanne med Golf Algin og legger ut en stripe gjødsel i denne "gaten" helt ut mot kanten av krattet / naboeiendommen.
 
Stripen holder seg lenge,  men etter kraftig regnvær bør man ta en tur med kannen igjen.
 
Ønsker De mer informasjon kan De kontakte oss på tlf.: 370 9 13 15 eller på mail: post@a-e-t.no

    Utskriftsvennlig versjon av denne artikkelenUtskrift