Velkommen
 Information in English
 GRESSDOKTOREN
 Match- og treningsbaner, nærmiljøanlegg
 -Nyanlegg
 -Rehabilitering, Oppgradering
 -Langtidsvirkninger
 -Brukstid
 -Referanser og erfaringer golf og fotball
 -Norske og internasjonale prøver
 Hvorfor virker TILCO-alginatene så godt?
 Kunstgress-CO2 - global oppvarming
 Kostnader, match- og treningsbaner
 Golfbaner
 IBERIA SKOGSNEGLEN
 Vegetasjonsetabl./ Erosjonssikring
 Frilusftsområder/ Parkanlegg, plener
 Sopp, sykdommer og insektsangrep
 Produktinformasjon
 -Driftsmidler
 -Sprøytesåing
 -Tresanering
 -Bladverk
 -Grøntanlegg, hage/landbruk
 Garantier
 Kontakt NORALGIN 

Kunstgress – CO2 - Global oppvarming

CO2 regnskapet for en kunstgressbane  på 7000m2 er omtrent som følger:

 

-         produksjon – transport – legging – bruk i 10 år – fjerning – transport – destruering:

-         55.6 tonn CO2

 

En naturgressbane binder meget effektivt CO2 og produserer store mengder surstoff.

En naturgressbane produserer nok surstoff til å dekke behovet til 120 mennesker og absorberer CO2.

 

For å få en surstoffproduksjon som nøytraliserer CO2 utslippene fra en kunstgressbane må det plantes mellom 1000 og 1800 trær.

 

I Norge er det nå ca. 500 kunstgressbaner + ca. 200 ballbinger. Det samlede areal som er dekket av kunstgress er på omtrent 

4.2 millioner m2.

Dette avgir ca. 33.600 tonn CO2.. Det må plantes bortimot 1 million trær for å nøytralisere CO2 utslippene fra kunstgressbanene i Norge.

 

En amerikansk studie konkluderer med at man må gå bort fra kunstgress nettopp av hensyn til miljøet. Dersom vi også her i landet tar miljøtrusselen på alvor bør tallene ovenfor tas med i vurderingen når man diskuterer kunstgress / naturgress. Strømprisene gjør det meget kostbart å holde banene spillbare i vintersesongen.

 

Det bør også tas med  at en naturgressbane bygd etter moderne metoder er svært mye billigere å bygge og drive. I tillegg har den en brukstid på 700  -  800 timer pr. sesong og er miljøriktig.

 

 

               

 

 

    Utskriftsvennlig versjon av denne artikkelenUtskrift