Velkommen
 Information in English
 GRESSDOKTOREN
 Match- og treningsbaner, nærmiljøanlegg
 -Nyanlegg
 -Rehabilitering, Oppgradering
 -Langtidsvirkninger
 -Brukstid
 -Referanser og erfaringer golf og fotball
 -Norske og internasjonale prøver
 Hvorfor virker TILCO-alginatene så godt?
 Kunstgress-CO2 - global oppvarming
 Kostnader, match- og treningsbaner
 Golfbaner
 IBERIA SKOGSNEGLEN
 Vegetasjonsetabl./ Erosjonssikring
 Frilusftsområder/ Parkanlegg, plener
 Sopp, sykdommer og insektsangrep
 Produktinformasjon
 -Driftsmidler
 -Sprøytesåing
 -Tresanering
 -Bladverk
 -Grøntanlegg, hage/landbruk
 Garantier
 Kontakt NORALGIN 

Friluftsområder og Parkanlegg

Plener, Hager

Golf Alginproduktene gir friske, grønne plener med kraftig og tørkesterkt gress og hindrer utvikling av mose.

Spre ut 2-3 kg pr. 100 m2 om våren og 1 gang til i løpet av sesongen.

Forbruk ca. 6-7 kg pr. 100 m2 (2-3 never dekker 10 m2). 

 

Mærdø utenfor Arendal:

Mærdø er en naturperle like utenfor Arendal. Øya har vært bebodd i alle år. I dag er det bare noen få fastboende igjen, men desto flere av lokalbefolkningen og en mengde tilreisende nyter sommeren på denne deilige øya.

Det intense bruk dette førte til, reduserte vakre gress-sletter hvor man kunne spille fotball og slå opp telt, til en ørken hvor sanden føyk på solskinnsdager og søla skvatt på regnværsdager.
Etter hvert var det ikke lenger så trivelig å reise til Mærdø. Noe måtte gjøres. Bildet til høyre er
typisk for tilstanden før behandlingen begynte. TILCO-produktene ble påført i månedskiftet april/mai 1994.

Allerede 13/7 var området fullstendig restaurert.
Arendal Frilutsråd hadde planlagt å stenge Mærdø for publikum i 2 år for at gressveksten kunne ta seg opp igjen.
Nå kunne Friluftsrådet åpne området for full bruk 2 1/2 måned etter Alginat-behandlingen.Forsvaret

Det er ikke bare på friluftsområder og i parkanlegg man har problemer med slitasje og dårlig vekst.

Militære aktiviteter har ført til skade på naturen mange steder, og Forsvaret har i de siste 4 år utført grundige, sammenlignende prøver med en lang rekke produkter for å komme frem til miljøriktige og kosteffektive løsninger på sine problemer.

Resultatet er at Forsvaret har valgt TILCO-produktene som hjelpemiddel, og leveransene av alginatproduktene fra TILCO til Forsvaret er nå i full gang.

Pallene med alginatproduktene fra TILCO til Forsvaret står klare
Alginater på vei til Forsvaret


Revitalisering av syke trær i gater, alléer og parker:

I alle byer og tettsteder har man problemer med trær som sykner hen og dør lenge før sin tid. Hovedårsakene til dette er mangel på riktig næring, feil pH-verdi og mangel på luft og vann i jorden.

I 1985 opprettet de tyske myndigheter en ekspertgruppe under ledelse av direktøren for landskapsutvikling hr. Taurit og prof.dr. M. Kriter ved miljøforskningsavd. v/Universitetet i Manz. Denne ekspertgruppen fikk i oppdrag å løse problemet med syke bytrær.

TILCO Biochemie GmbH står med sin lange erfaring innenfor arbeidet med restaurering av syke trær som en naturlig partner i dette store arbeidet.

Schleswig-Holstein, Tyskland.

31/5-91:

Revitalisering av syke trær ved bruk av TILCO BaumAlginat. Hardt og forurenset topplag på jord fjernes og erstattes med BaumAlginat, humus og et barklag på toppen.

 

 

22/10-91
Behandlet tre til venstre, ubehandlet tre til høyre på bildet
.

 

 

 

 

På grunnlag av de erfaringer man har fra Tyskland når det gjelder å revitalisere syke trær har man også tatt i bruk metoden i Norge.

Et av våre Universiteter har brukt Alginure i 10 år med gode resultater. Et av problemene man ba oss løse var i forbindelse med trær som hadde stagnert i 30 år.

Trærne til høyre på bildet hadde utviklet seg normalt, mens trærne til venstre hadde stått mer eller mindre stille. Vi behandlet disse trærne høsten -95 og i -96 var veksten kommet i gang. Skuddene er 30 til 40 cm lange og trærne ser meget godt ut.

 

 

 

Nærbilde av treet lengst til venstre på bildet over.Veksten er kommet godt i gang.

  

Les mer på disse nettsidene:    TILCO BIOCHEMIE       ALGINURE       

    Utskriftsvennlig versjon av denne artikkelenUtskrift