Velkommen
 Information in English
 GRESSDOKTOREN
 Match- og treningsbaner, nærmiljøanlegg
 -Nyanlegg
 -Rehabilitering, Oppgradering
 -Langtidsvirkninger
 -Brukstid
 -Referanser og erfaringer golf og fotball
 -Norske og internasjonale prøver
 Hvorfor virker TILCO-alginatene så godt?
 Kunstgress-CO2 - global oppvarming
 Kostnader, match- og treningsbaner
 Golfbaner
 IBERIA SKOGSNEGLEN
 Vegetasjonsetabl./ Erosjonssikring
 Frilusftsområder/ Parkanlegg, plener
 Sopp, sykdommer og insektsangrep
 Produktinformasjon
 -Driftsmidler
 -Sprøytesåing
 -Tresanering
 -Bladverk
 -Grøntanlegg, hage/landbruk
 Garantier
 Kontakt NORALGIN 

Kugalskap - BSE - Creutzfeld Jakobs sykdom- Miljøsikkerhet- Genmanipulering

Hva har denne farlige sykdommen å gjøre med dem som arbeider innen landbruk, anlegg og pleie av parker, friluftsområder, golf- og fotballbaner og lignende?

Iflg. en uttalelse EU's landbrukskommisær Franz Fischler kom med den 29/1-01 er krisen forbundet med denne dødelige sykdommen mye alvorligere og mer omfattende enn tidligere antatt.
Det dreier seg om adskillig mer enn farene ved å spise kjøtt fra smittede dyr.

Den angår også alle som har med landbruk, parker, golf- og fotballbaner og lignende å gjøre, og som bruker organisk gjødsel tilsatt benmel eller annet organisk dyreavfall.

Intens forskning over hele verden har bl.a resultert i at man nå vet mer om hvordan smitten spres til mennesker. Man har påvist at smittestoffer som har vært tilstede i organisk gjødsel som inneholder dyrerester/mel kan holde seg aktive i jorden i minst 3 år, og at de kan bli tatt opp av plantene og gå inn i næringskjeden og derved smitte både dyr og mennesker.

Alle TILCO-produkter er uskadelige for mennesker, dyr og bier.

Videre er det konstatert (og dette er meget viktig for alle som arbeider med jord og planter) at støv eller rester av slik gjødsel ved kontakt med kroppens slimhinner (øyne, munn, svelg, nese) eller med åpne sår kan føre til at man blir smittet.

I fagtidsskriftet GARTEN (Hage), februar 2001 advarer to av Tysklands ledende eksperter, dr. Michael Baler ved Robert Koch Instituttet i Berlin, og prof. Dr. Manfred
Schenk ved Universitetet i Hannover mot bruk av slike organiske gjødseltyper og går inn for et totalforbud mot dem. Som et alternativ anbefaler de at organisk gjødsel basert på planter/sjøtang blir brukt i stedet.

At smittefaren er reell og at den tas på alvor viser det faktum at i forbindelse med slakting av 400 000 dyr som følge av kugalskap krever de tyske myndighetene nå at alle som har med slakting av dyr eller prøvetaking skal være iført en heldekkende beskyttelsesdrakt.
Den nye tyske forbruker-ministeren uttalte i sin tiltredelsestale den 8/2-01 at økologisk produksjon skal økes fra 2.5% nå til 20% om noen få år. Landbrukssubsidiene skal styres over til mindre bruk som driver økologisk.

Når det gjelder årsaken til kugalskapsepidemien synes det å bli mer og mer klart for det internasjonale forskermiljøet at sykdommen er forårsaket av kjemiske insektsmidler som dreper insektene ved å lamme deres nervesystem.

Det er i lys av denne alvorlige situasjonen at TILCO Biochemie går ut med sin garanti:


Garanti

I forbindelse med advarslene mot bruk av organisk gjødsel som følge av BSE-problemet (kugalskap/Kreutzfeldt-Jacobs sykdom) garanterer vi:

Tilco Biochemie GmbH

At det ikke forekommer animalske næringsstoffer og/eller rester/avfall fra dyr i ALGINURE/TILCO-produktene.

ALGINURE/TILCO-produktene er fri for:

  • Hornmel, hud, knokler, blod og annet avfall fra alle typer storfe, småfe og fugl
  • Kompost av husavfall, rester av fiskemel eller annet fiskeavfall
  • Det forekommer heller ikke hormoner, vekstfremmere eller antibiotika som kan være tilstede i dyreskrotter og/eller organisk gjødsel fra dyrehold
  • Det finnes heller ikke rester etter kjemiske sprøytemidler eller noen annen form for forurensing

Alginatene i våre produkter er sukkermolekyler, som også brukes i næringsmidler, og som er av den største betydning for fruktbarheten i jorden og for planteveksten.

ALGINURE/TILCO-produktene har vært i bruk med gode resultater i mer enn 40 år, og de står oppført i den tyske ANBUDSKATALOG FOR OFENTLIGE ARBEIDER.


Vi takker for Deres tillit.

Med vennlig hilsen,
TILCO BIOCHEMIE GMBH

Reinfeld, Tyskland, januar 2001

----------------------------------------

RADIOAKTIV forurensning av flora og fauna i havet

Økt innhold av radioaktive stoffer i fisk, skalldyr og sjøtang langs norskekysten er en følge av utslippene fra uranrenseanlegget i Sellafield i England.

TILCO Biochemie GmbH garanterer at alle råvarene til alginatprodukter kommer fra kystområder som er helt fri for slik forurensning.

 

------------------------------------------

TILCO Biochemie GmbH garanterer for at ingen av råstoffene brukt i TILCO's produkter har vært gjenstand for noen form for genmanipulering.

Reinfeld 3/12-2001

TILCO Biochemie GmbH

[ Tilbake ]   Utskriftsvennlig versjon av denne artikkelenUtskrift